Tausayi shi netausasa wa wani abu mairai ko mutum, ko dabba ko tsuntsu dadai sauran su

Daga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search