Burgewa

Daga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Burgewa Burgewa dai Na nufin Sha'awa ko kuma Bansha'awa. Da Turanci kuma ( Thrilled )