sassarƙa

Daga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Cusa zare cikin zare domin Samar da saka.