Dawa

Daga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Dawa (jam'i: Dawa) shukane da'ake nomawa a gonaki, yana fitar da Zangarniya, a kowacce zangarniya akwai kwayoyin dawa a ciki, dawa akwai Ja. Hausawa na yin Tuwo.