Marhabin

Daga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search
Flag of the Hausa people.svg
Hausa/هَوُسَا - Barka da zuwa!

Idan har kai bahaushe ne, kuma kana kwaɗayin taimakawa domin rubuta littafin bayanai a cikin harshen Hausa, to zaka iya taimakawa a nan. Zaka iya share wannan rubutu ka zana naka, ko karin bayani domin amfanin masu jin harshen Hausa.

This subdomain is reserved for the creation of a Wiktionary (Wikiƙamus) in the Hausa language, in which there are currently 282 articles. (To see what it could look like, you can look at the English Wikipedia, or if you want to use the Arabic script, compare the Arabic or Farsi Wikipedias.) For more information, go to the main website.


Litinin 13 Yuli 2020

Article #282 :

There are no results for this report.

For extra Hausa characters, you can cut and paste from the following: Ɓ ɓ Ɗ ɗ Ƙ ƙ Ƴ ƴ (Latin; look at Bisharat for keyboards) or for Arabic, ڢ ڧ ڟ ٻ .