samaniya

Daga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Samaniya na nufin sararin sama a lokacin da babu Gajimare kuma babu Hadari

Sararin samaniya