kara

Daga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Kara (jam'i: Karare) ana samun kara ne daga jikin shukan Masara ko Dawa ko Gero. anayin katangan kara, ko Rumbu ko Alkalami da shi, kuma ana konawa a wajen yin girki, kuma yara nayin Dokin kara da shi.